Concesionarias de servizos

Artículo de Losa Abogados publicado en la revista "Concellos Galegos" de la FEGAMP, número 17, octubre 2014:

Concesionarias de servizos. Realmente teñen dereito a unha revisión anual automática do canon ou das tarifas? Un novo enfoque xurisprudencial.